Адвокатура та адвокатська діяльність : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Бакаянова, Нана Мезенівна
Бакаянова, Н. М.
Bakaianova, Nana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Адвокатура та адвокатська діяльність» підготовлено для здобувачів вищої освіти факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія» з метою засвоєння ними знань про адвокатуру та адвокатську діяльність в Україні. Методичні вказівки містять: перелік тем, які розглядаються під час навчання; завдання, які студенти вирішують під час практичної роботи в процесі навчання; посилання на законодавство та на рекомендовану наукову літературу. Призначені для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Бакаянова Н. М. Адвокатура та адвокатська діяльність : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія [Електронне видання] / Н. М. Бакаянова, – Одеса : Фенікс, 2023. – 71 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24657

Ключові слова

Національна асоціація адвокатів України, органи адвокатського самоврядування, правовий статус адвоката, адвокатська діяльність, адвокат, етичні вимоги до діяльності адвоката, регіональні органи адвокатського самоврядування, адвокатура України, National Association of Lawyers of Ukraine, self-governing bodies of lawyers, legal status of a lawyer, advocacy, lawyer, ethical requirements for the activity of a lawyer, regional bodies of bar self-government

Цитування

Бакаянова Н. М. Адвокатура та адвокатська діяльність : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 081 «Право» Національного університету «Одеська юридична академія [Електронне видання] / Н. М. Бакаянова, – Одеса : Фенікс, 2023. – 71 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24657