Обов’язки як елемент предмета правового регулювання у кримінальному процесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Лоскутов, Тимур Олександрович
Лоскутов, Тимур Олександрович
Loskutov, Timur

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Лоскутов Т. О. Обов’язки як елемент предмета правового регулювання у кримінальному процесі / Т. О. Лоскутов // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 45-47.

Ключові слова

кримінальний процес, Кримінальний процесуальний кодекс, обов’язки у кримінальному процесі, criminal procedure, Criminal procedural code, obligations in Criminal Procedure, уголовный процесс, Уголовный процессуальный кодекс, обязанности в уголовном процессе

Цитування

Лоскутов Т. О. Обов’язки як елемент предмета правового регулювання у кримінальному процесі / Т. О. Лоскутов // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 45-47.