Структура організаційного рівня оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Цехан, Дмитро Миколайович
Цехан, Дмитрий Николаевич
Tsekhan, Dmytro M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Цехан Д. М. Структура організаційного рівня оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 436-438.

Ключові слова

місця позбавлення волі, протидія злочинності, оперативно-розшукова протидія злочинності, места лишения свободы, противодействие преступности, оперативно-розыскное противодействие преступности, places of deprivation of liberty, counteraction to crime, operative and wanted counteraction to crime

Цитування

Цехан Д. М. Структура організаційного рівня оперативно-розшукової протидії злочинності у місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 436-438.