Юрій Павлович Аленін – фундатор методу криміналістичного аналізу в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Бондар, Володимир Сергійович
Бондар, В. С.
Бондарь, Владимир Сергеевич
Bondar, Volodymyr S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Бібліографічний опис

Бондар В. С. Юрій Павлович Аленін – фундатор методу криміналістичного аналізу в Україні / В. С. Бондар // Кримінальна юстиція сучасної України: виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. до 75-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 20 лист. 2021 р.) / відп. ред.: Л. І. Аркуша, О. О. Торбас, В. А. Завтур ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2021. – С. 218-232.

Ключові слова

метод криміналістичного аналізу, Аленін Ю. П., криміналістичні сигникативні ознаки, компоненти криміналістичної теорії, інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності, аналітичні інструменти судово-експертної діяльності, method of forensic analysis, Alenin Yu. P., forensic signaling signs, components of forensic theory, informational and analytical security of forensic activities, analytical tools of forensic expert activities, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Бондар В. С. Юрій Павлович Аленін – фундатор методу криміналістичного аналізу в Україні / В. С. Бондар // Кримінальна юстиція сучасної України: виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. до 75-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 20 лист. 2021 р.) / відп. ред.: Л. І. Аркуша, О. О. Торбас, В. А. Завтур ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2021. – С. 218-232.