Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава припинення трудового договору

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshlyuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава припинення трудового договору / В. Р. Шишлюк //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. - Том 2. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 82-84.

Ключові слова

розірвання трудового договору, припинення трудового договору, законо­давство про працю, колективний договір, невиконання умов, роботодавець, расторжение трудового договора, прекращение трудового договора, законодательство о труде, коллективный договор, невыполнение условий, работодатель, termination of employment contract, cancellation of employment contract, labor legislation, collective agreement, failure of conditions, employer

Цитування

Шишлюк В. Р. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава припинення трудового договору / В. Р. Шишлюк //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. - Том 2. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 82-84.