Повноваження представника юридичної особи, потерпілої від кримінального правопорушення, в кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Дрішлюк, Катерина Володимирівна
Дришлюк, Екатерина Владимировна
Drishlyuk, Kateryna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Дрішлюк К. В. Повноваження представника юридичної особи, потерпілої від кримінального правопорушення, в кримінальному провадженні / К. В. Дрішлюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 300-301.

Ключові слова

повноваження представника юридичної особи, кримінальне правопорушення, потерпілий, процесуальні права потерпілого, представництво інтересів, полномочия представителя юридического лица, уголовное преступление, пострадавший, процессуальные права потерпевшего, представительство интересов, authority of the representative of a legal entity, criminal offense, injured, the procedural rights of the victim, interest intermediation

Цитування

Дрішлюк К. В. Повноваження представника юридичної особи, потерпілої від кримінального правопорушення, в кримінальному провадженні / К. В. Дрішлюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 300-301.