Незадоволення людиною потреб у правах і свободах як підґрунтя розвитку психосоціальної депривації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Терлецька, Юліана Миронівна
Терлецька, Ю. М.
Терлецкая, Юлиана Мироновна
Terletska, Yuliana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»

Анотація

Бібліографічний опис

Терлецька Ю. М. Незадоволення людиною потреб у правах і свободах як підґрунтя розвитку психосоціальної депривації / Ю. М. Терлецька // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 лютого 2017 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 135-139.

Ключові слова

права і свободи особистості, незадоволення людиною соціальних потреб, соціальна деривація, психосоціальна депривація, асоціальна поведінка, individual rights and freedoms, human dissatisfaction with social needs, social derivation, psychosocial deprivation, antisocial behavior, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology

Цитування

Терлецька Ю. М. Незадоволення людиною потреб у правах і свободах як підґрунтя розвитку психосоціальної депривації / Ю. М. Терлецька // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 лютого 2017 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 135-139.