Академічні студії з філології : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 24 листоп. 2022 р.)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції містять дослідження актуальних проблем вивчення романських, германських, слов’янських та інших мов, загального мовознавства, теорії й практики перекладу, методики викладання іноземних мов, теорії літератури та порівняльного літературознавства. Видання буде корисним для філологів, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів.

Бібліографічний опис

Академічні студії з філології : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 24 листоп. 2022 р.) / за заг. ред. канд. філол. наук, доц. Ю. О. Томчаковської ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса, 2022. – 130 с.

Ключові слова

філологія, когнітивістика, прагмалінгвістика, контрастивна лінгвістика, перекладознавство

Цитування

Академічні студії з філології : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 24 листоп. 2022 р.). Одеса, 2022. URL : https://hdl.handle.net/11300/27416