International guidelines for managing investigation and collection of evidence of war crimes

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кононенко, Наталія Олександрівна
Кононенко, Н. О.
Кононенко, Наталия Александровна
Kononenko, Nataliia O.
Пацкан, Валерій Васильович
Пацкан, В. В.
Пацкан, Валерий Васильевич
Patskan, Valerii V.
Patskan, Valeriy
Громова, Марина Едуардівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad del Zulia

Анотація

The article is devoted to the peculiarities of the international regulations of the organization of the investigation and collection of evidence of military crimes. The objective is to analyze the effective minimization of the impact of destructive factors on the investigation of military crimes, so it is necessary to create a special governmental institution to cooperate with the International Criminal Court with the appointment of national coordinators in relation to amendments to the Code of Criminal Procedure of Ukraine, which provides for the possibility of investigation. The methodological basis of the research was the methods and techniques of scientific knowledge, specifically the main method of research was the dialectical method. It is concluded that the concept of investigation of military crimes committed in armed conflict and criminal prosecution of perpetrators can be defined as of important scientific and practical significance, a holistic interdisciplinary comprehensive theoretical system of activities under special conditions, which generally combines theoretical provisions on specific patterns in the field of legal support, organization of investigation and collection of evidence of military crimes. : search, arrest and transfer of officials involved in military crimes and implementation of international proceedings against the accused.
Стаття присвячена особливостям міжнародних правил організації розслідування та збору доказів військових злочинів. Метою є проаналізувати ефективну мінімізацію впливу деструктивних факторів на розслідування військових злочинів, тому необхідно створити спеціальну державну інституцію для співпраці з Міжнародним кримінальним судом із призначенням національних координаторів щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, який передбачає можливість розслідування. Методологічною основою дослідження були методи і прийоми наукового пізнання, зокрема основним методом дослідження був діалектичний метод. Зроблено висновок, що поняття розслідування військових злочинів, скоєних у збройних конфліктах, та кримінального переслідування винних маэ важливе науково-практичне значення, цілісну міждисциплінарну комплексну теоретичну систему діяльності за особливих умов, яка загалом поєднує теоретичні положення про конкретні закономірності у сфері правового забезпечення, організації розслідування та збору доказів військових злочинів: розшук, арешт та передача посадових осіб, причетних до військових злочинів, та здійснення міжнародного провадження щодо обвинувачених.

Бібліографічний опис

Kononenko N. International guidelines for managing investigation and collection of evidence of war crimes / N. Kononenko, V. Patskan, M. Hromova, H. Utkina, M. Serebro // Cuestiones Políticas. - Vol. 40. - № 72. - Universidad del Zulia, 2022. - Р. 670-689.

Ключові слова

international humanitarian law, military offences, criminal investigation, evidence collection, proper judicial process, міжнародне гуманітарне право, військові злочини, кримінальне розслідування, збір доказів, належний судовий процес, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Kononenko N. International guidelines for managing investigation and collection of evidence of war crimes / N. Kononenko, V. Patskan, M. Hromova, H. Utkina, M. Serebro // Cuestiones Políticas. - Vol. 40. - № 72. - Universidad del Zulia, 2022. - Р. 670-689.