Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу як підстава припинення трудового договору

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshliuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу як підстава припинення трудового договору / В. Р. Шишлюк // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2016 р.) / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, відп. ред. І. С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 280-284.

Ключові слова

орган профспілкової організації, розірвання трудового договору, колективний договір, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», порушення законодавства про працю, категорії керівників, орган профсоюзной организации, расторжение трудового договора, коллективный договор, Закон Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», нарушение законодательства о труде, категории руководителей, labor organization, termination of employment contract, a collective agreement, The Law of Ukraine "On Trade Unions, their Rights and Guarantees", violation of labor legislation, category of leaders

Цитування

Шишлюк В. Р. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу як підстава припинення трудового договору / В. Р. Шишлюк // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2016 р.) / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, відп. ред. І. С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 280-284.