Щодо фінансового забезпечення адвокатського самоврядування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018-11-24

Автори

Яковець, Жанна Володимирівна
Яковец, Жанна Владимировна
Yakovets, Zhanna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Бібліографічний опис

Яковець Ж. В. Щодо фінансового забезпечення адвокатського самоврядування / Ж. В. Яковець // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 244-246.

Ключові слова

фінансове забезпечення, проект, адвокатське самоврядування, внески, джерело, финансовое обеспечение, проект, адвокатское самоуправление, взносы, источник, financial security, project, lawyer's self-government, contributions, source

Цитування

Яковець Ж. В. Щодо фінансового забезпечення адвокатського самоврядування / Ж. В. Яковець // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 244-246.