Оцінка істотності порушень кримінального процесуального закону: проблеми вимірювання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Глинська, Наталія Валеріївна
Глинская, Наталья Валериевна
Hlynska, Nataliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Глинська Н. В. Оцінка істотності порушень кримінального процесуального закону: проблеми вимірювання / Н. В. Глинська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 40-43.

Ключові слова

кримінальний процес, Кримінальний процесуальний кодекс, кримінальний процесуальний закон, порушення кримінального процесуального закону, істотність порушення, criminal procedure, Criminal procedural code, criminal procedural law, breach of criminal procedural law, materiality of the breach, уголовный процесс, Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный процессуальный закон, нарушение уголовного процессуального закона, существенность нарушения

Цитування

Глинська Н. В. Оцінка істотності порушень кримінального процесуального закону: проблеми вимірювання / Н. В. Глинська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 40-43.