Проблематика правосуб’єктності представників у сучасному кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Пожар, Вадим Георгійович
Пожар, В. Г.
Пожар, Вадим Георгиевич
Pozhar, Vadym H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Пожар В. Г. Проблематика правосуб’єктності представників у сучасному кримінальному провадженні / В. Г. Пожар // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 398-401.

Ключові слова

правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, представник, учасник кримінального провадження, legal personality, legal capacity, act capacity, representative, participant in criminal proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure

Цитування

Пожар В. Г. Проблематика правосуб’єктності представників у сучасному кримінальному провадженні / В. Г. Пожар // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 398-401.