Заходи забезпечення кримінального провадження у системі кримінально-процесуальних гарантій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Пахолюк, Ольга Сергіївна
Пахолюк, Ольга Сергеевна
Pakholyuk, Olga S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Пахолюк О. С. Заходи забезпечення кримінального провадження у системі кримінально-процесуальних гарантій / О. С. Пахолюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 316-319.

Ключові слова

система кримінально-процесуальних гарантій, кримінальне судочинство, гарантії реалізації, гарантії охорони прав і свобод людини й громадянина, основні кримінально-процесуальні гарантії, система уголовно-процессуальных гарантий, уголовное судопроизводство, гарантии реализации, гарантии охраны прав и свобод человека и гражданина, основные уголовно-процессуальные гарантии, criminal procedural safeguards system, criminal justice, guarantees of realization, guarantee the protection of the rights and freedoms of man and citizen, basic criminal procedural safeguards

Цитування

Пахолюк О. С. Заходи забезпечення кримінального провадження у системі кримінально-процесуальних гарантій / О. С. Пахолюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 316-319.