Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Туманянц, Ануш Робертівна
Туманянц, Ануш Робертовна
Tumanyants, Anush R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Туманянц А. Р. Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи / А. Р. Туманянц // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 78-80.

Ключові слова

кримінальний процес, кримінальний процесуальний кодекс, недоторканність житла, недоторканність іншого володіння особи, досвід забезпечення засади недоторканності житла, уголовный процесс, Уголовный процессуальный кодекс, неприкосновенность жилища, неприкосновенность иного владения лица, опыт обеспечения принципа неприкосновенности жилища, criminal procedure, Criminal procedural code, inviolability of home, inviolability of another person's possession, experience in providing principle of inviolability of housing

Цитування

Туманянц А. Р. Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи / А. Р. Туманянц // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 78-80.