Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Осадчий, Богдан Валерійович
Осадчий, Б. В.
Осадчий, Богдан Валерьевич
Osadchyi, Bohdan V.
Osadchyi, Bogdan

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Osadchyi B. Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine / B. Osadchyi // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 527-530.

Ключові слова

корупція, кримінологічні дослідження, міжнародні зобов’язання, corruption, criminological research, international obligations, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Osadchyi B. Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine / B. Osadchyi // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 527-530.