Суб'єктний склад учасників бюджетного процесу в Україні

Ескіз

Дата

2013

Автори

Сідор, М. І.
Сидор, М. И.
Sidor, M. I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Сідор М. І. Суб'єктний склад учасників бюджетного процесу в Україні / М. І. Сідор // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 75-77.

Ключові слова

Бюджетний кодекс України, бюджетні кошти, суб'єкти бюджетних правовідносин, Бюджетный кодекс Украины, бюджетные средства, субъекты бюджетных правоотношений, Budget Code of Ukraine, budgetary funds, subjects of budgetary relations

Цитування

Сідор М. І. Суб'єктний склад учасників бюджетного процесу в Україні / М. І. Сідор // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 75-77.