Технологія встановлення особи рецидивіста

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Касько, В. М.
Kasko, V. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Касько В. М. Технологія встановлення особи рецидивіста / В. М. Касько // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 455-457.

Ключові слова

встановлення особи злочинця, криміналістичні обліки, злочини, що вчиняються рецидивістами, генетична дактилоскопія, установление личности преступника, криминалистические учеты, преступления, совершаемые рецидивистами, генетическая дактилоскопия, identification of the offender, forensic counts, crimes committed by recidivists, genetic fingerprinting

Цитування

Касько В. М. Технологія встановлення особи рецидивіста / В. М. Касько // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 455-457.