Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Найдьон, А. В.
Naidon, A. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Найдьон А. В. Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію / А. В. Найдьон // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 555-557.

Ключові слова

договір зберігання, стипуляція, усна форма укладення договорів, договор хранения, стипуляция, устная форма заключения договоров, storage agreement, stihulation, oral form of contracting

Цитування

Найдьон А. В. Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію / А. В. Найдьон // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 555-557.