English for in ternational law students : практикум для підготовки до аудитор. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. осв. галузі знань 29 «Міжнар. відносини», спец. 293 «Міжнар. право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Практикум «English for in ternational law students» призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародне право», що вивчають курс «Англійська мова за професійним спрямуванням». Видання складається із семи розділів, кожен з яких розкриває запропоновану тему, а також містить ряд лексичних і граматичних завдань, що мають поліпшити уміння і знання майбутніх фахівців з фахової англійської мови.

Бібліографічний опис

English for in ternational law students : практикум для підготовки до аудитор. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. осв. галузі знань 29 «Міжнар. відносини», спец. 293 «Міжнар. право» / уклад. О. В. Шевченко-Бітенська ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2024. – 34 с. – Укр., англ. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/27741

Ключові слова

Англійська мова за професійним спрямуванням, практикум, english, фахова англійська мова

Цитування

English for in ternational law students : практикум для підготовки до аудитор. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. осв. галузі знань 29 «Міжнар. відносини», спец. 293 «Міжнар. право». Одеса, 2024. URL : https://hdl.handle.net/11300/27741