Правовий статус слідчого правоохоронного органу відповідно до чинного законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018-11-24

Автори

Безпятченко, Дар'я Ігорівна
Безпятченко, Дарья Игоревна
Bezpiatchenko, Daria I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Бібліографічний опис

Безпятченко Д . І. Правовий статус слідчого правоохоронного органу відповідно до чинного законодавства / Д .І. Безпятченко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 140-142.

Ключові слова

Права, обов'язки, завдання, слідчі, кодекс, Права, обязанности, задания, следователи, кодекс, Rights, duties, tasks, investigators, code

Цитування

Безпятченко Д . І. Правовий статус слідчого правоохоронного органу відповідно до чинного законодавства / Д .І. Безпятченко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 140-142.