Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі: колізії, недоліки та шляхи їх вирішення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Юрчишин, В. Д.
Yurchyshyn, V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Юрчишин В. Д. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі: колізії, недоліки та шляхи їх вирішення / В. Д. Юрчишин // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 106-109.

Ключові слова

Закон України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини", рішення Європейського суду з прав людини, джерела права, впровадження практики Європейського суду правову систему України, Закон Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения Европейского суда по правам человека, источники права, внедрение практики Европейского суда правовую систему Украины, The Law of Ukraine "On the enforcement and application of the European Court of Human Rights", decisions of the European Court of Human Rights, sources of law, implementation of the European Court of the legal system of Ukraine

Цитування

Юрчишин В. Д. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі: колізії, недоліки та шляхи їх вирішення / В. Д. Юрчишин // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 106-109.