Запорозька Січ чи Запорізька Січ?

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Занько, Олена Валентинівна
Занько, О. В.
Занько, Елена Валентиновна
Zanko, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Бібліографічний опис

Занько О. В. Запорозька Січ чи Запорізька Січ? / О. В. Занько // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 417-420.

Ключові слова

звукосполучення, повноголосся, закритий/відкритий склад, топонім, давньоукраїнська мова, старослов’янська мова, наголошування, індоєвропейські мови, фонетика, отаман, звукосочетания, полногласия, закрытый/открытый слог, топоним, древнерусский язык, старославянский язык, подчеркивание, индоевропейские языки, фонетика, атаман, sound combination, pleophony/full vocalism, free/checked syllable, toponym, the Old Ukrainian language, the Old (Church) Slavonic language, stress, the Indo-European languages, phonetics, otaman/hetman, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics

Цитування

Занько О. В. Запорозька Січ чи Запорізька Січ? / О. В. Занько // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 417-420.