Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Уліщенко, Віолетта Валентинівна
Волосовець, Олександр Петрович
Рудіченко, Віталій Михайлович
Кефелі-Яновська, Олена Ігорівна
Уліщенко, Андрій Борисович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії / В. В. Уліщенко, О. П. Волосовець, В. М. Рудіченко, О. І. Кефелі-Яновська, А. Б. Уліщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 875-879.

Ключові слова

імерсійні технології навчання, VR програмне забезпечення, клінічні кейси, теоретичні кейси, візуалізація, immersion learning technologies, VR software, clinical cases, theoretical cases, visualization, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії / В. В. Уліщенко, О. П. Волосовець, В. М. Рудіченко, О. І. Кефелі-Яновська, А. Б. Уліщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 875-879.