Висвітлення російсько-української війни 2022 року у ЗМІ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Жугай, Віталій Йосипович
Жугай, В. Й.
Zhuhai, Vitalii Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Жугай В. Й. Висвітлення російсько-української війни 2022 року у ЗМІ / В. Й. Жугай // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 847-851.

Ключові слова

журналістика, війна, міжнародні журналісти, якісна преса, критичне мислення, інформаційна війна, journalism, war, international journalists, quality press, media literacy, critical thinking, information war, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Media and communication studies, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science::Peace and conflict research

Цитування

Жугай В. Й. Висвітлення російсько-української війни 2022 року у ЗМІ / В. Й. Жугай // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 847-851.