Використання доказів у Норвегії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Цал-Цалко, Юлія Юліївна
Цал-Цалко, Ю. Ю.
Цал-Цалко, Юлия Юлиевна
Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Цал-Цалко Ю. Ю. Використання доказів у Норвегії / Ю. Ю. Цал-Цалко // Реформування цивільного процесуального права в умовах інтеграційнихпроцесів в Україні : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції ім.Ю. С. Червоного (Одеса, 18 грудня 2020 р.) [Електронне видання] / за заг. ред.д.ю.н., професора Н. Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 58-61.

Ключові слова

Норвезький цивільний процес, принцип усного права, дистанційна експертиза, засоби доказування у Норвегії, Норвежский гражданский процесс, принцип устного права, дистанционная экспертиза, средства доказывания в Норвегии, Norwegian civil proceedings, the principle of oral law, remote examination, means of proof in Norway, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Цал-Цалко Ю. Ю. Використання доказів у Норвегії / Ю. Ю. Цал-Цалко // Реформування цивільного процесуального права в умовах інтеграційнихпроцесів в Україні : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції ім.Ю. С. Червоного (Одеса, 18 грудня 2020 р.) [Електронне видання] / за заг. ред.д.ю.н., професора Н. Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 58-61.