Синтез розуміння часу в феноменології М. Мерло-Понті

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Шамша, І. В.
Шамша, И. В.
Shamsha, I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Шамша І. В. Синтез розуміння часу в феноменології М. Мерло-Понті / І. В. Шамша // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С.13-14.

Ключові слова

розуміння часу в історії філософії, "феноменологія сприйняття", онтологія часу, понимание времени в истории философии, "феноменология восприятия", онтология времени, французский философ – М. Мерло-Понти, французський філософ – М. Мерло-Понті, understanding of time in the history of philosophy, "Phenomenology of Perception", ontology time, french philosopher – Maurice Merleau-Ponty-Ponty

Цитування

Шамша І. В. Синтез розуміння часу в феноменології М. Мерло-Понті / І. В. Шамша // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С.13-14.