Форми провадження при розгляді справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин за оновленим ЦПК України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Яніцька, Інна Анатоліївна
Яницкая, Инна Анатольевна
Yanitska, Inna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Яніцька І. А. Форми провадження при розгляді справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин за оновленим ЦПК України / І. А. Яніцька // Новели цивільного процесуального кодексу України [Електронне видання] : матеріали "круглого cтолу" (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2018. - С. 66-69.

Ключові слова

цивільне судочинство, спори, що виникають із сімейних правовідносин, форми провадження, сімейні відносини, оновлений ЦПК України, владні повноваження суду, гражданское судопроизводство, споры, возникающие из семейных правоотношений, формы производства, семейные отношения, обновленный ГПК Украины, властные полномочия суда, civil proceedings, disputes arising from family relations, forms of production, family relationships, updated Civil Procedural Code of Ukraine, authority of the court

Цитування

Яніцька І. А. Форми провадження при розгляді справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин за оновленим ЦПК України / І. А. Яніцька // Новели цивільного процесуального кодексу України [Електронне видання] : матеріали "круглого cтолу" (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2018. - С. 66-69.