Завдання і порядок участі прокурора в прегляді судових рішень у кримінальних справах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Долежан, В. В.
Dolezhan, V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Долежан В. В. Завдання і порядок участі прокурора в прегляді судових рішень у кримінальних справах / В. В. Долежан // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 212-214.

Ключові слова

повноваження прокурора в контрольних стадіях кримінального провадження, кримінальне провадження, права прокурора в апеляційному провадженні, права прокурора в касаційному провадженні, термін "подання прокурора", полномочия прокурора в контрольных стадиях уголовного производства, уголовное производство, права прокурора в апелляционном производстве, права прокурора в кассационном производстве, термин "представление прокурора", powers of the prosecutor in the control stages of criminal proceedings, criminal proceedings, rights of the prosecutor in appeal proceedings, rights of the prosecutor in cassation proceedings, the term "representation of the prosecutor"

Цитування

Долежан В. В. Завдання і порядок участі прокурора в прегляді судових рішень у кримінальних справах / В. В. Долежан // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 212-214.