Темпоральний вимір кримінального права: окремі методологічні аспекти питання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Вечерова, Євгенія Миколаївна
Вечерова, Евгения Николаевна
Vecherova, Evgeniya M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Вечерова Є. М. Темпоральний вимір кримінального права: окремі методологічні аспекти питання / Є. М. Вечерова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 192-194.

Ключові слова

темпоральна проблематика в праві, категорія "час", вплив кримінального права на час, соціальний час, взаємозв'язок права і часу, темпоральная проблематика в праве, категория "время", влияние уголовного права на время, социальное время, взаимосвязь права и времени, temporal problematics of the right, category of "time", the impact of criminal law at the time, social time, interconnection of law and time

Цитування

Вечерова Є. М. Темпоральний вимір кримінального права: окремі методологічні аспекти питання / Є. М. Вечерова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 192-194.