Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Гловюк Ірина Василівна
Гловюк Ирина Васильевна
Glovyuk Iryna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

стаття присвячена дослідженню категорій «доступ до суду» та «доступ до правосуддя», формулюванню поняття доступу до суду у кримінальному процесі. Зроблено висновок, що у кримінальному процесі доступ до суду об’єднує такі правові засоби, як доступ до судового контролю та доступ до правосуддя. При цьому право на доступ до правосуддя (як елемент права на доступ до суду) одночасно є елементом права на справедливий судовий розгляд
статья посвящена исследованию категорий «доступ к суду» и «доступ к правосудию», формулированию понятия доступа к суду в уголовном процессе. Сделан вывод, что в уголовном процессе доступ к суду объединяет такие правовые средства, как доступ к судебному контролю и доступ к правосудию. При этом право на доступ к правосудию (как элемент права на доступ к суду) одновременно является элементом права на справедливое судебное разбирательство.
аrticle devoted to correlation of categories «access to court» and «access to justice» formulate the notion of access to court records. It was concluded that in a criminal procedure access to the court combines these legal means of access to judicial control and access to justice. This right of access to justice (as in the law of access to court) is also the element of a fair trial.

Бібліографічний опис

Гловюк І. В. Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії / І. В. Гловюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. - №2 (11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/466

Ключові слова

суд, правосуддя, доступ до суду, доступ до правосуддя, справедливий судовий розгляд, суд, правосудие, доступ к суду, доступ к правосудию, справедливое судебное разбирательство, court, justice, access to court, access to justice, fair trial

Цитування

Гловюк І. В. Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії / І. В. Гловюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. - №2 (11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/466