Від психологічних полів до мережевого суспільства: еволюція соціологічних теорій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Коган, К. М.
Kogan, G. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

Бібліографічний опис

Коган К. М. Від психологічних полів до мережевого суспільства: еволюція соціологічних теорій / К. М. Коган // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.) / НУ «ОЮА», Одеське відділення Міжнародної асоціації студентів політологічної науки, за заг. ред. Д. В. Яковлева – Одеса : НУ «ОЮА», 2015. – С. 40-43.

Ключові слова

теорія психологічного поля, вольова і польова поведінка людини, «структуралістський конструктивізм», соціальний капітал, мережева теорія, гуманітарний капітал, інформаційний потенціал, мережева щільностіь соціального капіталу, теорія соціального капіталу в епоху Інтернету, соціальні мережі, «мережеве суспільство», інформаційне суспільство, теорія соціальних мереж, теория психологического поля, волевое и полевое поведение человека, "структуралистстический конструктивизм", социальный капитал, сетевая теория, гуманитарный капитал, информационный потенциал, сетевая целостность социального капитала, теория социального капитала в эпоху Интернета, социальные сети, "сетевое общество", информационное общество, теория социальных сетей, psychological field theory, volitional and field behavior, "structuralist constructivism", social capital, network theory, Humanities capital, information potential, the integrity of the network of social capital, the theory of social capital in the Internet age, social networks, "network society", Information society, the theory of social networks

Цитування

Коган К. М. Від психологічних полів до мережевого суспільства: еволюція соціологічних теорій / К. М. Коган // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.) / НУ «ОЮА», Одеське відділення Міжнародної асоціації студентів політологічної науки, за заг. ред. Д. В. Яковлева – Одеса : НУ «ОЮА», 2015. – С. 40-43.