Історико-правовий аналіз шляхів становлення і розвитку інституту народних засідателів Радянської України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Шевчук-Бєла, Яна Валеріївна
Шевчук-Бела, Яна Валерьевна
Shevchyuk-Bela, Yana V.
Угненко, Тетяна Володимирівна
Угненко, Татьяна Владимировна
Ugnenko, Tatyana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Шевчук-Бєла Я. В. Історико-правовий аналіз шляхів становлення і розвитку інституту народних засідателів Радянської України / Я. В. Шевчук-Бєла, Т. В. Угненко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 165-167.

Ключові слова

інститут народних засідателів, Радянська Україна, декрети "Про суд", уніфікація судової системи, кандидатура народного засідателя, институт народных заседателей, Советская Украина, декреты "О суде", унификация судебной системы, кандидатура народного заседателя, Institute of people's assessors, Soviet Ukraine, decrees "On the Court", unification of the judiciary, candidacy of people's assessor

Цитування

Шевчук-Бєла Я. В. Історико-правовий аналіз шляхів становлення і розвитку інституту народних засідателів Радянської України / Я. В. Шевчук-Бєла, Т. В. Угненко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 165-167.