International legal personality in public and private law: problems of theory and practice

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Сарибаєва, Ганна Миколаївна
Сарибаєва, Г. М.
Сарыбаева, Анна Николаевна
Sarybaieva, Hanna M.
Sarybaieva, Ganna
Панова, Людмила Вячеславівна
Панова, Л. В.
Панова, Людмила Вячеславовна
Panova, Liudmyla V.
Грамацький, Ернест Мірчевич

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

At the present stage of the development of international relations, an important aspect is the specification of the rights and obligations of the subjects of international law, which are elements of international legal personality, which is subject to multifaceted study. The research of its problematic elements is fundamental to improving the rules of international law in general and domestic law in particular. The work aims to study and identify problems of theory and practice of international legal personality in public law. The object of research is international legal personality in public law. The subject of the research is problematic aspects of the theory and practice of international legal personality in public law. The following methods were used in the study: observation, historical method, method of analysis, comparison, generalization, the system method, method of analysis of normative documents. As a result of the research, the institute of international legal personality, in general, was analyzed, its peculiarities and problematic aspects were determined.
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин важливим аспектом є конкретизація прав та обов’язків суб’єктів міжнародного права, що є елементами міжнародної правосуб’єктності, яка піддається багатоаспектному вивченню. Вивчення її проблемних елементів має основоположне значення для вдосконалення норм міжнародного права в цілому та внутрішньодержавних норм зокрема. Метою роботи є дослідження та виявлення проблем теорії та практики міжнародної правосуб’єктності у публічному праві. Об’єктом дослідження є міжнародна правосуб’єктність у публічному праві. Предметом дослідження є проблемні аспекти теорії та практики міжнародної правосуб’єктності у публічному праві. У дослідженні було використано наступні методи: спостереження, історичний метод, метод аналізу, порівняння, узагальнення, системний метод, метод аналізу нормативних документів. У результаті дослідження було проаналізовано інститут міжнародної правосуб’єктності в цілому, визначено її особливості та проблемні аспекти.

Бібліографічний опис

Sarybaieva G. International legal personality in public law: problems of theory and practice / G. Sarybaieva, L. Panova, E. Gramatskyy, A. Panov, A. Pahlevanzade // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 47. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 180-189.

Ключові слова

international legal personality, public law, public international law, subjects of international law, міжнародна правосуб’єктність, публічне право, міжнародне публічне право, суб’єкти міжнародного права, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law

Цитування

Sarybaieva G. International legal personality in public law: problems of theory and practice / G. Sarybaieva, L. Panova, E. Gramatskyy, A. Panov, A. Pahlevanzade // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 47. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 180-189.