Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Шкарупа, К. В.
Shkarupa, K. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті описано історичний розвиток пенітенціарної системи через призму детермінантів умов, що сприяли удосконаленню системи в’язниць. На прикладі США проаналізовано основні проблеми, які виникають під час функціонування пенітенціарної системи.
История развития и проблемы становления пенитенциарной службы. В статье описано историческое развитие пенитенциарной системы через призму детерминантов условий, способствовавших совершенствованию системы тюрем. На примере США проанализированы основные проблемы, возникающие при функционировании пенитенциарной системы.
History and problems of formation of the prison service. The article describes the historical development of the penitentiary system in the light of the determinants of conditions that contributed to the improvement of the system of prisons. For example, US analyzes the main problems that arise in the operation of the prison system.

Бібліографічний опис

Шкарупа К. В. Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби / К. В. Шкарупа // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Вип. 75. – C. 63-70.

Ключові слова

пенсильванська система, оборнська тюремна система, Федеральна пенітенціарна система США, реформаторії, борстальська в'язниця, пенітенціарна система, пенитенциарная система, пенсильванская система, оборнська тюремная система, Федеральная пенитенциарная система США, реформатории, борстальськая тюрьма, penitentiary system, pennsylvanian system, obornska system, borstalskoy prison, reformer, US Federal Penitentiary System

Цитування

Шкарупа К. В. Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби / К. В. Шкарупа // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Вип. 75. – C. 63-70.