Правові проблеми припинення трудового договору у зв’язку зі смертю роботодавця – фізичної особи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshliuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Правові проблеми припинення трудового договору у зв’язку зі смертю роботодавця – фізичної особи / В. Р. Шишлюк // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) : у 3 т. / редкол.: І. С. Гриценко (голова ред.), І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. - Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. - Т. 2. - С. 213-215.

Ключові слова

припинення трудового договору у зв'язку зі смертю роботодавця, роботодавець - фізична особа, документ, що підтверджує реєстрацію смерті, запис про звільнення працівника, зняття з реєстрації трудового договору, вимоги щодо заробітної плати, прекращение трудового договора в связи со смертью работодателя, работодатель - физическое лицо, документ, подтверждающий регистрацию смерти, запись об увольнении работника, снятие с регистрации трудового договора, требование по заработной плате, termination of employment contract due to death of employer, employer - natural person, document confirming the registration of death, record of dismissal, registration cancellation of the employment contract, requirements for salaries

Цитування

Шишлюк В. Р. Правові проблеми припинення трудового договору у зв’язку зі смертю роботодавця – фізичної особи / В. Р. Шишлюк // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) : у 3 т. / редкол.: І. С. Гриценко (голова ред.), І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. - Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. - Т. 2. - С. 213-215.