Щодо визначення взаємозв'язку права фізичної особи на власне зображення та права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Кулініч, Ольга Олексіївна
Кулинич, Ольга Алексеевна
Kulinich, Olga O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Кулініч О. О. Щодо визначення взаємозв'язку права фізичної особи на власне зображення та права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності / О. О. Кулініч // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 545-547.

Ключові слова

права особи на власне зображення, права інтелектуальної власності, творча діяльність, суб'єкт суміжних прав, генетичні зв'язки, функціональні зв'язки, права человека на собственное изображение, права интеллектуальной собственности, творческая деятельность, субъект смежных прав, генетические связи, функциональные связи, the human right to own image, intellectual property rights, creative activity, the subject of related rights, genetic links, functional connections

Цитування

Кулініч О. О. Щодо визначення взаємозв'язку права фізичної особи на власне зображення та права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності / О. О. Кулініч // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 545-547.