Development and Crime Patterns in Ukraine: Criminometric Study

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Melnychuk, Tetiana V.
Мельничук, Тетяна Володимирівна
Мельничук, Татьяна Владимировна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

The article highlights the results of the study of regression and correlation interrelations between the indicators of development (Human Development Index, GDP per capita, GINI index, etc.) and the ratio of crime intensity and the intensity of certain types of crimes on the basis of criminometric methods.
Розвиток та закономірності злочинності в Україні. У статті відображені результати дослідження кореляційних та регресійних взаємозв’язків між індикаторами розвитку (індекс людського розвитку, ВВП на душу населення, Джіні індекс та ін.) та коефіцієнтом інтенсивності злочинності, а також окремих видів злочинів на основі застосування кримінометричних методів.
Развитие и закономерности преступности в Украине. В статье отражены результаты исследования корреляционных и регрессионных взаимосвязей между индикаторами развития (индекс человеческого развития, ВВП на душу населения, Джинни индекс и др.) и коýффициентом интенсивности преступности, а также отдельных видов преступлений на основе применения криминометрических методов.

Бібліографічний опис

Melnychuk T. V. Development and Crime Patterns in Ukraine: Criminometric Study / T. V. Melnychuk // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 20 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 99-116.

Ключові слова

crime, development, criminometrics, quantitative analysis, quantitative methods, злочинність, розвиток, кримінометрика, кількісний аналіз, кількісні методи, преступность, развитие, криминометрика, количественный анализ, количественные методы

Цитування

Melnychuk T. V. Development and Crime Patterns in Ukraine: Criminometric Study / T. V. Melnychuk // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 20 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 99-116.