Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 р.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Маруховський, Олег Олександрович
Маруховський, О. О.
Marukhovskyi, Oleh O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Маруховський О. О. Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 р. / О. О. Маруховський // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 854-857.

Ключові слова

європейська інтеграція, Європейський Союз, глобальний виклик, прискорене надання, статус кандидата у ЄС, комунікаційна кампанія, євроінтеграційні прагнення, повномасштабне російське вторгнення, European integration, the European Union, the global challenge, accelerated granting, EU candidate status, communication campaign, European integration aspirations, full-scale Russian invasion, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Цитування

Маруховський О. О. Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 р. / О. О. Маруховський // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 854-857.