Правнича мова в галузі приватного права : матеріали Всеукраїнського круглого столу, (місто Одеса, 29 березня 2024 р.)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024-03-29

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей, які були оприлюднені на Всеукраїнському круглому столі, що відбувся 23 березня 2024 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері приватного права і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності

Бібліографічний опис

Правнича мова в галузі приватного права : матер. Всеукр. кругл. столу. (Одеса, 29 березня 2024 р.) [Електронне видання] / упоряд.: І. В. Давидова, А. О. Сурник ; за заг. ред.: Є. Харитонова, І. Давидової ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2024. – 88 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/27835

Ключові слова

автентична українська правнича термінологія, правочин, інтелектуальна власність, приватне право, кредитні правовідносини, реквізиція, авторські права, комерційна таємниця

Цитування

Правнича мова в галузі приватного права : матер. Всеукр. кругл. столу. (Одеса, 29 березня 2024 р.) [Електронне видання] / упоряд.: І. В. Давидова, А. О. Сурник ; за заг. ред.: Є. Харитонова, І. Давидової ; НУ «ОЮА». Одеса 2024. 88 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27835