Становлення інституту народних засідателів в контексті проведення судових реформ ( 1922-1925 рр. ) на теренах Радянської України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Лисакова, Тетяна Володимирівна
Лысакова, Татьяна Владимировна
Lysakova, T.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

In this article an author examines becoming of institute of folk assessors in the context of judicial reforms which were conducted in Ukrainian SSR in 1922-1925. Special attention spared to the composition and order of electing of folk assessors, in obedience to changes in the structure of the judicial system of Ukraine in an indicated period.

Бібліографічний опис

Лисакова Т. В. Становлення інституту народних засідателів в контексті проведення судових реформ ( 1922-1925 рр. ) на теренах Радянської України / Т. В. Лисакова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Фенікс, 2010. - Вип. 40. - С. 532-538.

Ключові слова

інститут народних заседателів, судові реформи 1922-1925 р. р. в Україні, склад і порядок відбору народних засідателів, структура судової системи УССР 1922-1925 р. р., институт народных заседателей, судебные реформы 1922-1925 г. г. в Украине, состав и порядок избрания народных заседателей, структура судебной системы УССР 1922-1925 г. г., Institute of lay judges, judicial reforms 1922-1925, the city in Ukraine, the composition and election of lay judges, the structure of the judicial system of the USSR 1922-1925 gg.

Цитування

Лисакова Т. В. Становлення інституту народних засідателів в контексті проведення судових реформ ( 1922-1925 рр. ) на теренах Радянської України / Т. В. Лисакова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Фенікс, 2010. - Вип. 40. - С. 532-538.