Правовий статус суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2005

Автори

Годованюк, А. И.
Годованюк, А. Й.
Godovaniuk, A. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Бібліографічний опис

Годованюк А. Й. Правовий статус суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду / А. Й. Годованюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 386-389.

Ключові слова

права на землю, природно-заповідний фонд, суб'єкти прав на землю, земельна правосуб'єктність, земельна правоздатність, земельна дієздатність, земельні обов'язки, правовий режим земель, права на землю, природно-заповедный фонд, субъекты прав на землю, земельная правосубъектность, земельная правоспособность, земельная дееспособность, земельные обязанности, правовой режим земель, land rights, nature reserved fund, subjects of rights to land, legal personality land, land legal ability, land legal capacity, land duties, legal regime of the land

Цитування

Годованюк А. Й. Правовий статус суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду / А. Й. Годованюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 386-389.