Онто-гносеологическое содержание процесса дистанционного обучения

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Шамша, Ігор Володимирович
Шамша, І. В.
Шамша, Игорь Владимирович
Shamsha, Ihor V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Шамша И. В. Онто-гносеологическое содержание процесса дистанционного обучения / И. В. Шамша // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 18-22.

Ключові слова

суб’єктивний ідеалізм, Дж. Берклі, розсудок, розум, існування, суперечність, дистанційне навчання, принцип активності суб’єкта, субъективный идеализм, Дж. Беркли, рассудок, разум, существование, противоречие, дистанционное обучение, принцип активности субъекта, subjective idealism, J. Berkeley, reason, mind, existence, contradiction, distance learning, the principle of the subject’s activity, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects

Цитування

Шамша И. В. Онто-гносеологическое содержание процесса дистанционного обучения / И. В. Шамша // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 18-22.