Щодо сутності кримінально-процесуальної форми

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Чугаєвська, А. В.
Chuhayevska, A. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Чугаєвська А. В. Щодо сутності кримінально-процесуальної форми / А. В. Чугаєвська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 311-313.

Ключові слова

кримінально-процесуальна форма, державний примус, реформування кримінального процесуального законодавства, основні ознаки кримінальної процесуальної форми, міжнародні стандарти, уголовно-процессуальная форма, государственное принуждение, реформирование уголовного процессуального законодательства, основные признаки уголовной процессуальной формы, международные стандарты, criminal procedural form, state coercion, reforming the criminal procedural law, the main features of criminal procedural form, international standards

Цитування

Чугаєвська А. В. Щодо сутності кримінально-процесуальної форми / А. В. Чугаєвська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 311-313.