До питання взаємодії економіки та права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Шонія, Л. В.
Шония, Л. В.
Shonia, L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Шонія Л. В. До питання взаємодії економіки та права / Л. В. Шонія // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 151-153.

Ключові слова

економічний підхід до права, взаємозв’язки економіки і права, завдання економічного аналізу права, англо-американська концепція взаємодії права та економіки, економічний детермінізм, экономический подход к праву, взаимосвязи экономики и права, задачи экономического анализа права, англо-американская концепция взаимодействия права и экономики, экономический детерминизм, economic approach to law, interrelation of economics and law, task of economic analysis of law, anglo-american concept of interaction between law and economics, economic determinism

Цитування

Шонія Л. В. До питання взаємодії економіки та права / Л. В. Шонія // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 151-153.