What is sociology? : практикум з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 054-«Соціологія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Олді+

Анотація

Практикум рекомендовано для формування та відпрацювання відповідних умінь та навичок роботи з фаховими автентичними текстами з англійської мови у здобувачів спеціальності 054-«Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Видання складається з вступу, 7 юнітів, додатків та інформації про джерела. Кожний розділ містить текст за темою, таблиці/ілюстрації, запитання, лексичні вправи, вправи на переклад та завдання для презентацій та проектної роботи.

Бібліографічний опис

What is sociology? : практикум з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 054-«Соціологія / уклад. І. П. Марчук ; НУ «ОЮА». – Одеса : Олді+, 2024. – 82 с.- Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27728

Ключові слова

iноземна мова (за професійним спрямуванням), практикум, фахові автентичні тексти, англійська мова

Цитування

What is sociology? : практикум з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 054-«Соціологія». Одеса, 2024. 82 с.- URL: https://doi.org/10.32837/11300.27728