Гарантії конституційних прав і свобод людини в Україні: шляхи удосконалення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Полянський, Юрій Євгенійович
Полянский, Юрий Евгеньевич
Poljanskij, Jurij

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

In the article the issues of the day of g u a r a n t e e i n g of h u m a n rights and freedoms are considered in sovereign Ukraine. It is s u g g e s t e d to select four levels of g u a r a n t e e i n g on each of which general legal principles are realized. The role of c o u r t s is considered in providing of g u a r a n t e e s of h u m a n r i g h t s and freedoms, t h e w a y s of reformation and perfection of the judicial s y s t e m and public prosecution are offered in Ukraine.

Бібліографічний опис

Полянський Ю. Є. Гарантії конституційних прав і свобод людини в Україні: шляхи удосконалення / Ю. Є. Полянський // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 178-191.

Ключові слова

права і свободи людини, гарантії прав і свобод людини, судова система України, прокуратура України, правоохоронна діяльність, права и свободы человека, гарантии прав и свобод человека, судебная система Украины, прокуратура Украины, правоохранительная деятельность, human rights and freedoms, guarantees of human rights and freedoms, judicial system of Ukraine, public prosecution of Ukraine, law-enforcement activity

Цитування

Полянський Ю. Є. Гарантії конституційних прав і свобод людини в Україні: шляхи удосконалення / Ю. Є. Полянський // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 178-191.