Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Бернацька, А. В.
Bernatska, A. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Бернацька А. В. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження / А. В. Бернацька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 322-324.

Ключові слова

інститут слідчого судді, заходи забезпечення кримінального провадження, кримінальний процесуальний примус, тимчасове обмеження прав, тимчасовий доступ до речей і документів, институт следственного судьи, меры обеспечения уголовного производства, уголовное процессуальное принуждение, временное ограничение прав, временный доступ к вещам и документам, Institute of the investigating judge, measures to ensure criminal proceedings, criminal procedural coercion, temporary limitation of rights, temporary access to the things and documents

Цитування

Бернацька А. В. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження / А. В. Бернацька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 322-324.