Historical and Legal Analysis of Interstate Military Agreements and their Influence on the processes of the Establishment of the State of Ukraine

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна
Цуркан-Сайфуліна, Ю. В.
Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна
Tsurkan-Saifulina, Yuliia V.
Цуркан, Олександр Васильович
Цуркан, О. В.
Цуркан, Александр Васильевич
Tsurkan, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad del Zulia

Анотація

The purpose of the article is to conduct a historical and legal analysis of Ukraine's interstate military agreements, as well as to determine their direct influence on the process of state formation. As a consequence of historical and legal analysis, the authors developed the stages of forming the institution of interstate military agreements in the context of their influence on the paradigm of the state of Ukraine formation. The conducted research allowed to fragmentally reveal the concept and essence of international cooperation in the military sphere, including the definition of the concept of "international legal military cooperation of Ukraine".
Метою статті є проведення історико-правового аналізу міждержавних військових угод України, а також визначення їх безпосереднього впливу на процес державотворення. Як наслідок історико-правового аналізу автори розробили етапи формування інституту міждержавних військових угод у контексті їх впливу на парадигму становлення держави Україна. Проведене дослідження дозволило фрагментарно розкрити поняття та сутність міжнародного співробітництва у військовій сфері, у тому числі дати визначення поняття «міжнародно-правове військове співробітництво України».

Бібліографічний опис

Tsurkan-Saifulina Y. V. Historical and Legal Analysis of Interstate Military Agreements and their Influence on the processes of the Establishment of the State of Ukraine / Y. V. Tsurkan-Saifulina, O. V. Tsurkan // Utopia y Praxis Latinoamericana. - Vol. 23 (82). - Universidad del Zulia, 2018. - Р. 84-98.

Ключові слова

cross-border partnership, international military cooperation, international obligations, military agreements, транскордонне партнерство, міжнародне військове співробітництво, міжнародні зобов'язання, військові угоди, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Tsurkan-Saifulina Y. V. Historical and Legal Analysis of Interstate Military Agreements and their Influence on the processes of the Establishment of the State of Ukraine / Y. V. Tsurkan-Saifulina, O. V. Tsurkan // Utopia y Praxis Latinoamericana. - Vol. 23 (82). - Universidad del Zulia, 2018. - Р. 84-98.