Показники клітинної ланки імунітету в дітей з різними рівнями свинцю в крові

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Гнідой, І. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Гельветика

Анотація

Метою роботи було дослідження показників клітинної ланки імунітету в дітей при дії свинцю на їх організм екологічно обумовленими дозами. Обстежено 50 дітей віком від 7 до 15 років. Вміст свинцю у венозній крові виявляли методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією. Показники імунітету визначали загальноприйнятою методикою. Встановлено достовірне зниження відносної кількості Т-лімфоцитів та активних Т-лімфоцитів у групах дітей з концентрацією свинцю в крові в межах 100-149мкг/л і 150мкг/л та більше порівняно з аналогічними показниками в групі дітей з рівнем свинцю до 69мкг/л. Знижувалась і кількість Т-хелперів. При цьому відносна кількість «нульових» лімфоцитів підвищувалась. Встановлено також достовірне зниження фагоцитарного індексу нейтрофілів у тих же групах дітей. Зроблено висновок про пригнічення показників клітинної ланки імунітету в дітей, рівень свинцю в крові яких перевищує значення 100мкг/л, порівняно з показниками, які були одержані в разі більш низьких концентрацій свинцю в крові.

Бібліографічний опис

Гнідой І. М. Показники клітинної ланки імунітету в дітей з різними рівнями свинцю в крові / І. М. Гнідой // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 37. – С. 74-76.

Ключові слова

екологія, свинець, громадське здоров’я, діти, імунітет

Цитування

Гнідой І. М. Показники клітинної ланки імунітету в дітей з різними рівнями свинцю в крові / І. М. Гнідой // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 37. – С. 74-76.